Kérdése van? Hívjon minket munkaidőben! +36 30 9430 650

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Egyéb jogi szabályozás

Távszerződés

A szerződés tárgya az ezen az oldalon található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Vagyonvill Debrecen Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Vagyonvill Debrecen Kft. (adatok lent részletezve) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

A Szállító köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.
Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Hajdú Bihar vármegyei Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Vagyonvill Debrecen Kft. nem iktatja.


Adatvédelem

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján megadott személyes adataik cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag piackutató és ajánlattevői tevékenységhez használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk át. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény alapján történik. A Vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).


Vagyonvill Debrecen Kft.

Amennyiben Önnek megtetszik valamelyik termék és megrendeli, a terméket üzletünkben személyesen átveheti. A mennyiben személyesen a termékeket nincs módja átvenni, abban az esetben futárszolgálattal tudjuk elküldeni Önnek. Ebben az az esetben a fizetési mód utánvétel vagy előreutalás. A készlet mennyisége és ára folyamatosan változhat, ezért az árváltoztatás jogát fenntartjuk, de megrendelése esetén az esetleges változásról értesítjük Önt. Mindent elkövetünk, hogy a Vagyonvill Debrecen Kft.oldalain megjelenített információ helyes legyen, de az adatfeltöltési hibákért - úgymint ár és műszaki specifikáció, kép- nem vállalunk felelősséget. A Vagyonvill Debrecen Kft. nem garantálja, hogy a Vagyonvill Debrecen Kft. oldalain található anyagok pontosak és teljesek. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Bízunk benne, a feltáruló hatalmas áruválaszték, és ezek könnyű elérhetősége Önök számára is kellemes élmény lesz. Nagy gondot fordítunk arra, hogy minél egyszerűbben és minél szélesebb választékban tudjanak vásárolni a Vagyonvill Debrecen Kft. oldalán!


Vásártól történő elállás

Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül kérjük címünkre elküldeni. (Vagyonvill Debrecen Kft. 4025 Debrecen, Bajcsy Zs. u. 62.) Elállás esetén, amennyiben minden az érvényes jogszabályoknak megfelelően történt a szolgáltató (Vagyonvill Debrecen Kft.) a fogyasztó részére 30 napon belül vissza fizeti a fogyasztó által kifizetett összeget.

 

Európai online vitarendezési platform

http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm

Jótállás Garancia

Tisztelt Ügyfelünk!

Szervizünk az alábbi fix díjak ellenében vállalja a szervizelést és a visszáru kezelést. 
Efelett minden egyes nem garanciális javításról egyedi árajánlatot készítünk.


SZERVIZ

Javítási díj:

4000 Ft / óra

Bevizsgálási díj:

4000 Ft

 

Szervizünk a beállításokért és egyéb az eszközön tárolt adatért felelősségen nem vállal.

Ha a termék értéke 4000 Ft alatt van akkor nem vállaljuk a garancián túli javítását.

 

A feltüntetett árak nettó árak, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

 

  • A garancia Szállító telephelyén érvényesíthető.

 Általános szabályok:

A jótállás a PTK 248 $ alapján a szerződés illetve a jogszabály alapján terheli a szolgáltatót, mely felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak. A jótállási határidőn belül a fogyasztó a lentebb részletezett PTK-ban meghatatározott szavatossági jogokkal élhet: A 72 órás cseregaranciával élhet a Vevő, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Vevőt terheli. A Vevő továbbá akkor sem élhet garanciális igényeinek érvényesítésével, ha a meghibásodás a nem szakszerű beüzemelés miatt keletkezett. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekre a 49/2003. (VII.30) GKM jogszabályban foglaltak az érvényesek.

A PTK 305-318 § alapján szolgáltató szavatossággal tartozik. Hibás teljesítés esetén a jogosult elsősorban - választása szerinte - kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást illetve a kicserélést nem vállalta, vagy nem tud eleget tenni a jogosult megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Amennyiben a kötelezett határidőre nem vállalja a kijavítást, vagy nem végzi el, úgy a jogosult a hibát a kötelezett költéségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja. Jogosult a választott szavatossági jogával másikra térhet át, kár megtérítése mellett.


151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról.
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről.

Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Vásárlás, rendelés menete
Webshopunkban regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és vásárolhat. Vásárlás előtt viszont célszerű regisztrálnia magát és megadni a kért adatokat. Regisztrációt
követően Ön egy aktivációs e-mailt fog kapni, melyet követően már személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni.
1. A Vagyonvill Debrecen Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai regisztráció után egyedi jelszóval vehetők igénybe. A jelszó azonosítja a Megrendelőt,
használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést a Megrendelő tette. A megrendelést számítógépes rendszerünk rögzíti, arról azonnali értesítést küld. A
Megrendelő teljes felelősséget vállal a jelszó kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti. A Vagyonvill Debrecen Kft. nem vállal felelősséget azon károkért,
amelyek a jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár a Megrendelőnél, akár harmadik személlyel szemben.
2. A webáruházban a rendelési folyamat első lépése egy regisztráció, melyhez élő telefonszámot és e-mail címet is kérünk.
3. Megrendeléseket fogadunk e-mailben és telefonon is.
4. A regisztrációt követően a kiválasztott terméket a „Kosár” ikonra kattintva a kosárba tesszük, mely a jobb oldalon mutatni fogja a megrendelt termékek
mennyiségét és árát, ill. egy felugró ablak jelzi, hogy a kiválasztott termék belekerült a virtuális kosárba.
5. A jobboldali szélső kosárra rákattintva folyamatosan nyomon követheti a kosár tartalmának változásait. Itt láthatja majd a kosár teljes tartalmát.
6. Amennyiben mindent kiválasztott, ugyanerre a szélső kosárra kell kattintania és választania kell, hogy megrendelést vagy árajánlatot szeretne leadni. Itt még
változtathat a mennyiségeken. A program a változásokat azonnal számolja és mutatja.
7. Kiválasztás után a "tovább" gombra kattintva léphet tovább. Még itt is változtathat a megrendelt mennyiségeken.
8. Ugyanitt kell kiválasztani a fizetés és az áruátvétel módját is, amit az Önnek leginkább megfelelőre rákattintva megteheti.
9. Egyéb információkat a megjegyzés rovatban adhat nekünk.
10. Innen még további módosításokra visszaléphet.
11. Amennyiben minden rendben van, kattintson az „Elküld” gombra, ezzel elküldte részünkre a megrendelését, amelyről automatikus visszaigazoló emailt küldünk.
12. Megrendelő megrendelése elküldésével a Vagyonvill Debrecen Kft. vásárlójává válik.
13. A webáruházban található árak tájékoztató jellegűek, a megrendelést ügyfélszolgálatunk emailben rövidesen megerősíti hogy az online kapott visszaigazoláson
látható adatok (ár, szállítási határidő, helyettesítő termék) helyesek, a megrendelés adatai csak ez után tekinthetők véglegesnek!
A RENDELÉS/VÁSÁRLÁS ALÓL ELÁLLÁS JOGA, MÓDJA, KÖVETKEZMÉNYEI
A vevő jogosult a kiszállítást követően 14 napon belül vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen az megrendeles@vagyonvill.hu címen, vagy az egyéb
elérhetőségeinken. Ebben az esetben a vevőt a termék visszaküldésének költségei terhelik egyéb költségviselési kötelezettség nem terheli.

Amennyiben a vásárlás módjánál a Vevő csomagküldést választ (postai utánvétel/kiszállítás) és a vásárlástól az árú átvételét követően el kíván állni, akkor azt a
következő módon teheti meg:
A fogyasztó a szerződéstől 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette,
szolgáltatás nyújtása esetén pedig, amikor a szerződést megkötötte.

A Vagyonvill Debrecen Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni.
A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. A Vevő viseli az áru visszaszolgáltatásából eredő költségeket is.

A Vagyonvill Debrecen Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (Például: Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.)
példányára vonatkozóan, ha a csomagolást felbontotta. Amennyiben ezekről a felsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és a hiba az áru
átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk.

A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha olyan árut vásárol, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére
állítottak elő.

Ügyfélszolgálatunk rendelkezésre áll minden kérdésben munkaidőben telefonon vagy e-mailben.

+36-52-411-365
+36-30-9430-650
megrendeles@vagyonvill.hu